Gépgyártás-technológiai technikus szakképesítés

A szakképesítés azonosító száma: OKJ: 54 521 03

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Szakgimnáziumi képzés, melynek időtartama 4 + 1 év

A 9-12 évfolyamok elvégzése után az érettségi vizsga mellett tanulóink a gyártósori gépész (OKJ: 31 521 10) szakképesítést is megkapják, mivel gépészeti ismeretek tantárgyból kötelező érettségi vizsgát kell tenniük. Ehhez a szakmai alapozó ismereteket a
9-12.évfolyamon a tanulók elsajátítják.

Az érettségit követően, egyetlen év alatt szerzik meg a gépgyártás-technológiai technikus (OKJ:54 521 03) szakképesítést.

A gépgyártás-technológiai technikus önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkatrészek technológiai tervezésében, gyártásában, gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.

A gépgyártás-technológiai technikus képes

 • a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártását, felhasználását, karbantartását és javítását műszakilag és minőségügyileg tervezni, irányítani és ellenőrizni az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása érdekében;
 • a gépek, mechanikai berendezések gyártási és szerelési költségeit, anyag- és munkaerő-szükségletét előzetesen tervezni;
 • a rendelkezésre álló berendezések elhelyezését és rendszerbe illesztését irányítani, az új berendezéseket üzembe helyezni, a gépek termék- vagy műszakváltást megelőzően beállítani;
 • az üzemzavarok, minőségi problémáit megszüntetni és kivizsgálni
 • a zavartalan alapanyag-ellátást biztosítani és a gyártási feltételeket folyamatos fenntartani;
 • az új termékek gyártását figyelemmel kísérni és a kezdeti problémákat (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelezni, azokat kiküszöbölni;
 • gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve prototípusok tesztelésével kapcsolatos tevékenységeket végezni;
 • új és módosított mechanikai berendezéseket, alkatrészeket, szerszámgépeket és vezérlőrendszereket, valamint pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszereket összeállítani és helyszínen szerelni;
 • gondoskodni arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek.

Mit tanul a gépgyártás-technológiai technikus?

Munkavédelem: Célja, hogy elősegítse a tanulók balesetmentes, biztonságos munkavégzését.

Elsősegélynyújtás gyakorlat: A tantárgy célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon kívül a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett sérüléseket és képesek legyenek az elsősegélynyújtásra.

Vezérléstechnikai alapismeretek: A tantárgy keretében a mechatronikában használatos elektronikus, pneumatikus és hidraulikus érzékelő és beavatkozó elemek működési elvét sajátítják el a tanulók. Megismerik a tipikus vezérlő- és szabályozókörök (kapcsolások) működését, az informatikai elemek vezérlésben való használatát.

Gépészeti alapozó feladatok: Egy komplex, több évfolyamot érintő tantárgy, többek közt műszaki ábrázolás, gépészeti anyagok, műszaki mechanika, gépészeti technológiák és gépelemek tartalommal. Segítségével a tanulók gépészeti gondolkodásmódját alakítjuk ki és fejlesztjük tovább. Nagymértékben hozzájárul a gépészeti alapfeladatok megismeréséhez, képessé teszi a tanulókat a gépészeti témakörök jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a gépészeti eszközök működésének megértésére. A tanulók képessé válnak felelősséggel végrehajtani az egyes feladatokat, döntéseket tudnak hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel kapcsolatban. Megismerteti a tanulókkal a nyersanyag, alapanyag, anyagminőség fogalmát, a megfelelő megmunkálások meghatározását, illetve az alkalmazható vizsgálatok módját.

Műszaki dokumentáció készítés: Ide a műszaki rajz, a gépészeti tervezőrendszerek és a műszaki dokumentációk tartoznak. A tanulók kezdetben ábrázoló geometriát, vetületi ábrázolást és műszaki rajzot tanulnak, a műszaki életben használatos rajzolásnak minden fontos mozzanatát megismerik. Az alapozás után jön ennek a gépészeti tervezőrendszerekkel való megtámogatása, amikor is a műszaki rajzdokumentációt számítógéppel segített formában készítik el. Kezdetben AutoCAD használatát tanítjuk 2D és 3D gépészeti rajzok készítése kapcsán, majd az Autodesk Inventor parametrikus 3D-s szilárdtest modellező szoftverét ismerhetik meg tanulóink. A szakképző évfolyamon komplex műszaki dokumentációk készítését sajátítják el.

Forgácsolási ismeretek: A gépipar területén alkalmazott forgácsoló alapeljárások jellemzőinek és alkalmazási területeinek megismerése a cél. Továbbá az, hogy a tanulók ismerjék meg a szabványok, táblázatok, gépkönyvek kezelésének szabályait a szükséges technológiai folyamat kiválasztásához.

Gyártásszervezés alapjai: A tárgy keretében a gyártásszervezés elméleti alapjainak elsajátítása mellett az adott feladathoz tartozó műszaki leírások értelmezését, alkalmazását tanítjuk.

Gyártástervezés és gyártásirányítás tantárgy tanításának célja hogy a szakmai alapozó tantárgyakban megszerzett ismereteket kibővítse, valamint növelje a tanulók jártasságát a gépipari tervezések megvalósításában.

Szerszámgépek karbantartása: A gépészet területén alkalmazott gépek, berendezések, eszközök folyamatos működésének biztosítását ismertetjük meg a tanulókkal. Ennek birtokában képesek lesznek a megfelelő szerszámgép kiválasztására, üzemeltetésére is.

Szakmai gyakorlati oktatás

Az előzőekben felsorolt műszaki elméleti képzéssel szervesen összekapcsolódik a gyakorlati oktatás, melynek során gépgyártás-technológiai technikus tanulóink műszaki, gyakorlati tapasztalatokat, készségeket és jártasságokat szerezhetnek a tanulmányi éveik során. A szakmai gyakorlati oktatás csoportbontásban történik maximum 10-12 fővel, az alábbi tartalmi elemekkel:

9. évfolyamon a tananyag fémipari alapkészségek elsajátítására irányul, melynek során a kézi- gépi forgácsoló szerszámok használatával, a fémes szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságaival, alapvető műszaki méréstechnikai eszközök használatával ismerkednek meg a tanulók. A gyakorlatok végrehajtása kézi forgácsoló (lakatos, és szerelő műhelyekben) történik, melyekben számos iskolánkban készült tanmodell, bemutatóeszköz, makett áll rendelkezésre. A heti gyakorlati óraszám: 4 óra.

10. évfolyamon döntően a gépi forgácsolási és a szereléstechnológiai ismeretek elsajátítására irányul kettő/egy arányban. A gyakorlati foglalkozások a forgácsoló műhelyünkben történik, melyben egyetemes esztergagépek, csúcs- és síkköszörű gépek segítik tanulóinkat a szakmai ismeretek alapvető fogásainak, a szerszámgépek fő szerkezeti egységeinek és működésének megismerésében. A heti gyakorlati óraszám: 4 óra. A tanév végén tanulóink összefüggő nyári gyakorlaton vesznek részt a megye iparvállalatainál, illetve kisvállalkozóinál, melynek időtartama: 4 hét.

11. évfolyamon a láng,- és ívhegesztési eljárásokkal, gépi forgácsolási, valamint szereléstechnológiai ismeretekkel gyarapodik tanulóink képessége, jártassága. Hegesztő műhelyünkben, a lánghegesztési eljárásokon kívül, ív és védőgázos technológiákkal, valamint ezek biztonságtechnikájával is foglalkoznak.
Gépi forgácsolás témakörén belül külső- és belső alakos felületek megmunkálása, menetesztergálás, tengely és tárcsa jellegű alkatrészek gyártástechnológiájával ismerkednek meg tanulóink. A heti gyakorlati óraszám: 3 óra. Az összefüggő nyári gyakorlat 4 hét.

12. évfolyamon szakmai gyakorlati képzés nincs a kerettantervben.

13. évfolyam szakmai gyakorlati képzése a korszerű gépgyártás-technológiai ismeretek elsajátítására, valamint a szerszámgépek karbantartására irányul. CNC forgácsoló műhelyünkben 10 db CNC esztergapad, melyből kettő „C” tengelyes és 6 db CNC marógép (4 db megmunkáló központ) egy huzalos CNC szikraforgácsoló és egy CNC tömbszikra forgácsoló gép áll az oktatás szolgálatában. Végzős hallgatóink heti 6 órában sajátítják el ezen szerszámgépek programozásának és gépkezelésének ismereteit. Vegyes forgácsoló műhelyünkben a fúrási, marási, köszörülési technológiai ismereteiket gyarapítják. A heti gyakorlati óraszám: 9 óra.

Laborgyakorlatok

Automatizálási ismeretek elsajátítása az irányítástechnika laborban történik heti két órában csoportbontásban, ahol a tanulók FESTO pneumatikai és hidraulikai szerelőfalakon készítik el az irányítástechnikai, vezérléstechnikai feladatokat.

Mérőtermi feladatokat, az anyagvizsgáló, valamint a mechanikai hosszmérő laborokban csoportbontásban végzik tanulóink, ahol a fémes szerkezeti anyagok szilárdsági jellemzői mellett a mechanikai, technológiai anyagjellemzőkkel, tulajdonságokkal is megismerkednek.

Villamos mérőlaborunkban elsősorban a szerszámgépeknél alkalmazott erőforrások működésével, nyomaték és teljesítménygörbéinek felvételével, bekötésük módjaival és biztonságtechnikai követelményeivel ismerkednek meg tanulóink.

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 1. évfolyam befejezése után Nincs gyakorlat!
 2. évfolyam befejezése után 140 óra (4 hét)
 3. évfolyam befejezése után 140 óra (4 hét)

Továbbtanulás

A Gépgyártás-technológiai technikus szakunkon tanuló diákok egy része a szakmai vizsga letétele után szakmájában elhelyezkedik, a megyében jelenlévő gépipari cégek erre jó lehetőséget is kínálnak. Másik részük viszont a felsőoktatásban tanul tovább. Szombathelyen az ELTE Savaria Egyetemi központjában folyó duális vagy hagyományos gépészmérnöki képzést nagyon sok tanulónk választja. Ezen kívül más egyetemek műszaki képzéseiben is megállják helyüket, példaként a Budapesti Műszaki Egyetem vagy a Széchenyi István Egyetem gépészmérnök képzéseit lehetne említeni.

Középfokon iskolánkban is lehet folytatni a tanulmányokat, akár munka mellett is. Iskolánk már második éve indítja esti tagozaton a CNC gépkezelő szakképesítést ingyenes felnőttoktatási formában. A CNC gépkezelő végzettség megszerzésére csak gépgyártás-technológiai technikus vagy gépi forgácsoló szakképesítés birtokában lehet jelentkezni.

 

Iskolánk az idei évben is részt vesz a  Pénzügyi és Vállalkozói Témahét (Pénz7) programjaiban.

Eseménynaptár

Október 2021
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Következő események

Nyílt Napok a Gépipariban
2021 november 03
Nyílt Napok a Gépipariban
2021 november 03

Kövess minket közösségi oldalainkon:

 

1%
Kérjük adójának 1%-ával támogassa az iskolai alapítvány működését.

Az  iskolai alapítvány tevékenységéről ide kattintva kaphat további információt.